Privacybeleid

De website proxiparking.be is eigendom van ProxiParking, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben dit Privacybeleid aangenomen, waarin wordt uiteengezet hoe we omgaan met informatie die door proxiparking.be wordt verzameld, en waarin ook de redenen worden gegeven waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Lees daarom dit Privacybeleid voor u de website proxiparking.be gebruikt.

We dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en streven ernaar de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.

De persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u proxiparking.be bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en sommige cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Daarnaast verzamelen we tijdens uw bezoek aan de website informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, de websites of zoektermen die u naar de website hebben verwezen en uw interactie met de website. We noemen deze automatisch verzamelde informatie "Apparaatinformatie". Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die u aan ons verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van klantgegevens en daarom kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie en telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet weten welke informatie vereist is, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen via contact@proxiparking.be.

Uw rechten :

Als u een inwoner van Europa bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op toegang.
  • Het recht op correctie.
  • Het recht op wissen.
  • Het recht om de verwerking te beperken.
  • Het recht op gegevensportabiliteit.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Als u in Europa woont, merken we bovendien op dat we uw informatie verwerken om contracten met u uit te voeren (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites :

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of voor het privacybeleid van derden. We raden u aan goed op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke gegevens kan verzamelen.

Informatiebeveiliging :

We beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde en veilige omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens die onder onze controle en bewaring vallen. Gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking :

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken als de wet dit vereist of toestaat, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens :

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over kwesties met betrekking tot uw individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar contact@proxiparking.be.

Vergelijk lijsten

Vergelijk