Juridische informatie

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen informeren we de gebruikers en bezoekers van de website van ProxiParking SRL over de volgende informatie:

UITGEVER

De site wordt gepubliceerd door ProxiParking SRL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

  • Adres: 523 Louizalaan, 1050 Brussel, België
  • Telefoon: 02 318 67 48
  • E-mail : info@proxiparking.be
  • Bedrijfsnummer: 0842.225.660
  • Intracommunautair BTW-nummer: BE0842225660
  • Publicatiemanager: Jean Verheyen
  • Contact voor de publicatiemanager : info@proxiparking.be

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door o2switch

BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website van ProxiParking SRL is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. ProxiParking SRL doet zijn best om correcte informatie te verstrekken. ProxiParking SRL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van deze informatie, ongeacht of dit te wijten is aan haar eigen schuld of aan de schuld van derde partners die deze informatie verstrekken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

ProxiParking SRL bezit de intellectuele eigendomsrechten of de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ProxiParking SRL.

HYPERLINKS EN COOKIES

De website van ProxiParking SRL kan een aantal hyperlinks naar andere websites bevatten. ProxiParking SRL is niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Het surfen op de website van ProxiParking SRL kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de geldende regelgeving verbindt ProxiParking SRL zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers te beschermen. Alle gebruikers hebben het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen hun persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het een verzoek te sturen naar het e-mailadres van het bedrijf.

De site voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Vergelijk lijsten

Vergelijk